Rodzaje transportu

Transport jest to przemieszczanie się ludzi bądź ładunków w przestrzeni, przy wykorzystaniu różnych środków transportu.

Transport towarzyszył nam od zawsze, był i jest związany z naszymi potrzebami oraz z rozmieszczeniem zasobów, miejsc pracy i skupisk ludzi. Jest on jednym z działów gospodarki, ściśle związany z pozostałymi działami. Rozwój transportu i gospodarki wzajemnie się warunkują. Gorsza passa jednego wpływa źle na drugi i odwrotnie.

Podział transportu

Transport możemy sklasyfikować ze względu na różne aspekty. Ze względu na gałąź transportu:

 • transport drogowo-samochodowy,
 • transport morski,
 • transport kolejowy,
 • transport śródlądowy,
 • transport lotniczy,
 • transport rurociągowy.

Ze względu na obiekt, który podlega przewozowi:

 • transport pasażerski,
 • transport towarowy.

Ze względu na sposób zorganizowania przewozu:

 • transport regularny (na przykład stałe kursy PKP lub komunikacji miejskiej),
 • transport nieregularny (na przykład żegluga trampowa).

Ze względu na obsługiwane transakcje:

 • transport krajowy,
 • transport międzynarodowy.

Ze względu na jednostki ładunkowe:

 • transport konwencjonalny,
 • transport multimodalny.

Ze względu na wielkość przesyłki:

 • transport zbiorowy,
 • transport całopojazdowy.

Ze względu na pokonywaną odległość:

 • transport bliski,
 • transport średni,
 • transport daleki.

Ze względu na dostępność:

 • transport publiczny,
 • transport własny.

Ze względu na formę własności:

 • transport prywatny,
 • transport państwowy,
 • transport współdzielczy.

Transport drogowy, czyli samochodowy jest najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu. Decyduje o tym między innymi możliwość dotarcia w dowolne miejsce dzięki rozbudowanej sieci dróg. Zaletami są między innymi stosunkowo niskie koszty utrzymania i łatwość w wejściu na rynek przewoźników. Wady to mała pojemność ładowna, ponoszenie kosztów dodatkowych (np. ubezpieczenia), zły wpływ na środowisko oraz konieczność stania w korkach i zagęszczenie ruchu.

Transport kolejowy używany jest głównie do przemieszczania dużej ilości towarów na znaczne odległości. Pociągi często wybierane są też przez pasażerów jako środek transportu na wakacje, decyduje o tym niska cena i wygoda (wagony sypialne). Główne zalety to niezawodność, punktualny czas przyjazdu, nieznaczny wpływ na środowisko i możliwość transportu dużych ładunków. Do wad należą natomiast duże koszty budowy linii kolejowych, dłuższy czas transportu w przypadku starszych pociągów i brak rozbudowanej sieci kolejowej.

Do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego należy transport wodny, który wykorzystywany jest do przewozu towarów na duże odległości przy ich niskiej wartości. Największe, dobrze prosperujące miasta były od zawsze budowane przy rzekach.

Transport lotniczy największe dochody osiąga z przewozów pasażerskich, jednak transport towarowy także się rozwija. Zalety to niewątpliwie duże bezpieczeństwo ładunków i szybkość transportu. Za wadę uznać można nieco ograniczoną przestrzeń, w której samolot może się poruszać.

Funkcjonuje również transport rurociągowy, którym przemieszcza się między innymi płynne produkty naftowe. Mimo niskich kosztów transportu i niezależności od warunków atmosferycznych, ten rodzaj przepływu towarów jest jednak ograniczony i wymaga specjalistycznej infrastruktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *