Rola transportu w łańcuchu dostaw

Niewątpliwie transport pełni ogromną rolę w logistycznym łańcuchu dostaw. Bez niego nie byłoby możliwe pokonywanie przestrzeni dzielącej odbiorców i dostawców towarów.

Czym jest jednak zintegrowany łańcuch dostaw i na czym polega jego skuteczność?

Zintegrowany łańcuch dostaw

Zintegrowany łańcuch dostaw to nic innego jak uporządkowane następstwo, w którym każdy z podmiotów ściśle współpracuje z pozostałymi.

Podstawą jest tutaj porozumienie między poszczególnymi ogniwami, które pozwala na efektywne zarządzanie i koordynację procesu transportowego. Celem działania takiego łańcucha jest płynne przeprowadzanie czynności logistycznych między sprzedawcami a konsumentami. Ponadto, pozwala on na zmniejszenie kosztów przewozu, wzrost efektywności a także produktywności firmy.

Sprawny łańcuch dostaw ułatwia przedsiębiorcom dostosowanie się do aktualnego popytu rynkowego poprzez płynny przepływ materiałów między podmiotami.

Transport w łańcuchu dostaw

Transport pełni kluczową rolę razem ze spedycją. Z tym pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy w grę wchodzi jedynie przewóz z punktu A do punktu B. Spedycja natomiast polega na dopilnowaniu całego procesu transportowego tak, aby ładunek dotarł na miejsce nienaruszony.

Celem transportu w łańcuchu dostaw jest dostawa ładunku w dobrym stanie i w określonym czasie do klienta za odpowiednią opłatą. Jest on nieodłączną częścią procesu logistycznego, ponieważ zapewnia przepływ gotowych produktów między dostawcami a konsumentami. Obecnie funkcjonowanie przedsiębiorstw, które działają na rynku globalnym byłoby wręcz niemożliwe bez korzystania z usług transportowych. Większość z nich posiada siedzibę zlokalizowaną w znacznej odległości od swojego źródła zaopatrzenia, co uzależnia je od możliwości transportowych.

Bardzo często oprócz samego transportu, realizowana jest także usługa magazynowania, wchodząca w skład łańcucha dostaw. Korzystają z niej przedsiębiorstwa, które nie posiadają odpowiednich uprawnień lub zasobów, aby zrealizować część usług logistycznych we własnym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *